O nás

Kvalita a certifikáty

Produkty SEDA sú testované a certifikované, spĺňajú požadované normy ako pevnosť a trvanlivosť konštrukcie, bezpečnosť, triedu reakcie na oheň podľa požiadaviek konečného miesta určenia.

Nižšie uvedenými certifikátmi spoločnosť SEDA preukázala, že má zavedený a používa systém manažérstva kvality, systém enviromentálneho manažérstva  a má zavedený proces zvárania pri výrobe a montáži sedadiel a hľadísk pre športoviská, posluchárne a kultúrne zariadenia podľa technických požiadaviek.

Použité materiály sú certifikované a pochádzajú od renomovaných dodávateľov. 

Spoločnosť SEDA vykonáva tlakové skúšky - deštruktívne silové skúšky.

Norma špecifikuje skúšobné metódy a požiadavky, ktoré určujú pevnosť a trvanlivosť konštrukcie všetkých typov radového sedenia. Produkty sú testované podľa normy DIN EN 12727:2001. V roku 2007 i s označením značky GS.

     

V konečnom dôsledku sme dokončili aj testovanie plastových sedadiel pre štadióny a arény, podľa normy ČSN EN 13501-1:2007 a triedy s najvyššou úrovňou testu horľavosti - DIN 4102 B1.

          

Horľavosť sme testovali na čalúnených VIP sedadlách - DIN 66084, trieda P-a.

          

Certifikates

 
Prufbericht Nr. 2008-2084 - model UTRECHT PDF [1,45 MB]
Protokol o zkoušce č.04/12 PDF [1,44 MB]
Certificate EN ISO 3834-2:2005 PDF [1,44 MB]
Certifikát STN EN ISO 3834-2:2005 PDF [1,43 MB]
Certificate STN EN 1090-2+A1:2012, class EXC4 PDF [1,60 MB]
Certifikát STN EN 1090-2+A1:2012, stupeň EXC4 PDF [1,59 MB]
Test report No.00006/23/2014 - model KARAT PDF [5,09 MB]
Protokol o skúškach č.00006/23/2014 - model KARAT PDF [5,12 MB]
Material safety data sheet Polypropylene Tatren PDF [111,88 kB]
Protokol o zkouškách N-021-16 - model SLOVAN PDF [873,63 kB]
Report on tests N-021-16 - model SLOVAN PDF [855,47 kB]
Protokol o zkoušce č.32-8109 - model AMSTERDAM PDF [2,58 MB]
Klasifikace reakce na oheň v souladu s ČSN EN 13501-1+A1:2010 PDF [226,31 kB]
Klasifikace reakce na oheň v souladu s ČSN EN 13501-1+A1:2010 PDF [225,10 kB]
Klasifikace reakce na oheň v souladu s ČSN EN 13501-1+A1:2010 - model SLOVAN PDF [258,04 kB]
Classification of reaction to fire ČSN EN 13501-1+A1:2010 - model SLOVAN PDF [198,30 kB]
Protokol o skúškach č.00001/23/2014 - model KARAT, CURVE, NOVO PDF [7,70 MB]
Test report No.00001/23/2014 - models KARAT, CURVE, NOVO PDF [7,80 MB]
Protokol o zkouškách N-008-17 - model LIBERTY PDF [2,19 MB]
Protokol o zkoušce č.119/14 časť 1 PDF [4,00 MB]
Protokol o zkoušce č.119/14 časť 2 PDF [2,43 MB]
Protokol o skúškach č.00003/23/2014 - model STEEL PDF [4,78 MB]
Protokol o zkoušce č.16/052/A002 - model BERLIN PDF [3,84 MB]
Report on tests N-008-17 - model LIBERTY PDF [2,13 MB]
Safety data sheet PVC - Kunstleder P3364 Padova Plus PDF [23,91 kB]
Test report No. 00005/23/2014 - model STEEL without upholstery PDF [6,25 MB]
Protokol o skúškach č.00005/23/2014 - model STEEL bez čalúnenia PDF [6,39 MB]
Technical Data Sheet - TATREN IM 12 59 PDF [103,83 kB]
Technical data sheet TIPPLEN K 392 PDF [451,59 kB]
Test report No. 00003/23/2014 - model STEEL PDF [4,82 MB]
Test report No. 00004/23/2014 - model TORONTO PDF [7,31 MB]
Protokol o skúškach č.00004/23/2014 - model TORONTO PDF [7,34 MB]
Streichholz - Test PDF [12,21 kB]
Závěrečný protokol č.32-8109 - model AMSTERDAM PDF [2,16 MB]
Statická deformačná skúška zmontovanej štadiónovej stoličky PDF [810,85 kB]