Divadlo & kino

Štadióny & arény

Školy & auditória

Pevné & zásuvné tribúny

Pevné tribúny

Pevné štadiónové tribúny sú vyrobené z jednotlivých modulov, ktoré sú navzájom medzi sebou zmontované pomocou skrutkových spojov. Všetky spoje sú rozoberateľné, nezvárané a zmontované na mieste a teda je možné ich v prípade potreby demontovať a využiť na inom mieste. Takto môžeme vyskladať tribúny popri jednotlivých čiarach ihriska do požadovanej veľkosti a tvaru. Sú zhotovené z oceľovej nosnej konštrukcie, tvoria ju tribúny spolu s prestrešením. Prestrešenie siaha až po prednú hranu prvého stupňa tribúny, a tým sú všetci diváci chránení pred dažďom a slnkom. Farebnosť si vyberie objednávateľ

Možnosti:
- 6-radové

- 8-radové

- 10-radové

Pri 8 a 10-radových strešná krytina prechádza až do zadnej časti tribúny a tvorí zároveň pohľadovú fasádnu časť tribún.

Priestor pod tribúnami zostava voľný bez konštrukčných prekážok na využitie pre dobudovanie potrebného zázemia k tribúnam ako sú sociálne zariadenia, bufety, ošetrovne a pod.